قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند ـ عزّوجلّ ـ مي فرمايد : «اي محمّد! اگر آفريدگان به ساخته هاي شگفت من مي نگريستند، جزمرا نمي پرستيدند و اگر شيريني ياد مرا در دل هايشان مي چشيدند، ملازم درگاه من مي شدند و اگر به ظرائف نيكي هاي من مي نگريستند، به چيزي جز من نمي پرداختند» . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت